Meniu Închide

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Interesat de informații suplimentare?

Confidențialitatea datelor cu caracter personal

 

Responsabilitatea legală a protejării datelor cu caracter personal revine Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitate de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, reprezintă garantul respectării drepturilor fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, statuate cu precădere de art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, de art. 16 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și de art. 8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale.

În totalitatea țărilor membre ale Uniunii Europene a fost remarcată de-a lungul timpului, odată cu dezvoltarea sistemului informatic, importanța existenței unei activități de protecție a datelor cu caracter personal. Din acest considerent, au fost constituite organe competente pentru îndeplinirea unor astfel de atribuții. În vederea alinierii legislației române la acquis-ul comunitar, de la data de 12 mai 2005 intră în vigoare Legea nr.102/2005, prin care se înființează Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Acest organ reprezintă o autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, fiind garantul respectării drepturilor fundamentale la viață privată și la protecția datelor personale.

Agenția de detectivi particulari Magnum Investigații cunoscând prevederilor legale. se aliniază legislației privind politica datelor cu caracter personal obligându-se conform legii la păstrarea confidențialității datelor dumneavoastră și acelor rezultate din investigații.

Echipa Magnum Investigatii

Contactează-ne pentru informații suplimentare

Telefon:
0720 234 500

Email:
office@magnuminvestigatii.ro