Meniu Închide

     În România, într-un proces de divorț, care duce la destrămarea unei familii  în cazul în care familia respectivă are în componență copii minori, aceștia din urmă, pe lângă  celelalte distrugeri la nivel emoțional suferite, copii suportă și distrugerea la nivelul percepției vis-a-vis de familie și de componența ei.

Interesat de o astfel de investigație?

Litigiile pentru custodia copiilor.

     În România, într-un proces de divorț, care duce la destrămarea unei familii, în cazul în care familia respectivă are în componență copii minori, aceștia din urmă, pe lângă  celelalte distrugeri la nivel emoțional suferite, copii suportă și distrugerea la nivelul percepției față de familie și de componența ei. Având în vedere că o familie are în componență tată, mamă și copii, rezultați din reuniunea celor doi, în cazul unui divorț, distrugerea percepției față de familia întemeiată de părinții lor, se va distruge. Astfel ei vor înțelege că viitorul lor poate fi integrat, într-o familie ce poate fi zdruncinată de o separare sau un divorț.

   O comunitate sănătoasă, se evidențiază  prin familii întocmite într-un mod firesc și natural, compuse fiind din părinți ce pot procrea. Astfel rezultând copiii. Sub nici o altă formă o societate sănătoasă, nu poate gândi sau accepta, altfel, percepția de familie.

    Ținând cont de faptul că lumea a evaluat sau mai bine zis, în ceea ce privește familia, a involuat, divorțul este tot mai ușor de obținut. Chiar și fără implicarea instanțelor judecătorești. Ba mai mult, partea vinovată dintr-o căsnicie, poate cere în instanță divorțul pe motiv de stres și vinovăție, parte mai ușor de insinuat decât încercarea recunoașterea greșelilor și rezolvării lor. Mai exact, cel ce calcă strâmb într-o căsnicie, se lasă doborât de orgoliu personal fără a ține cont de distrugerile ce vor surveni, din faptul că renunță la luptă, sunt iremediabile în dreptul tuturor membrilor familiei.

     În zilele noastre, motivele unui divorț sunt neimaginat de multe și puerile. Aceasta arătând clar că, creșterea și educația în ceea ce privește structura și baza unei familii a fost puternic afectată de educația primită de majoritatea oamenilor, prin diferite metode de informare modernă la care omul are acces. În altă ordine de idei, ca să revin  asupra subiectului principal, copiii, voi încerca să aduc în atenția cititorului practica față de litigiile pentru custodia copiilor. În consecință când soții ajung la divorț, dacă nu există înțelegere, în ceea ce privește domiciliul copiilor, aceștia vor ajunge să apeleze la instanța judecătorească. Aceasta din urmă, în cele mai multe din județele și orașele din România nu au specialiști dedicați divorțurilor cu copii. Judecata făcându-se de cele mai multe ori doar în spiritul legii și cu stabilirea domiciliului copiilor la mama.  În opinia vremurilor actuale, dat fiind motivele unui divorț, vina nu mai revine așa cum era în trecut gândită, doar părții masculine ci vina în destrămarea unei căsnicii revine cel puțin în mod egal ambilor soți.  De la caz la caz, divorțul poate surveni și din vina exclusivă a femeii. Aceste motive pot fi multe și imputabile părții feminine dintr-o căsnicie. În acest context, instanța judecătorească nu reține vina ca o culpă a căsniciei, fiind mai ușor a atribui spre creștere, copii rezultați din căsnicie, mamei. Este aceasta o practică recunoscută chiar și de majoritatea avocaților care deservesc prin prisma meseriei, părți într-un proces de divorț cu copii. În cele mai multe cazuri vinovăția este  greu de demonstrat. Lucrul acesta contribuind la deciziile eronate în ceea ce privește decizia privind domiciliul și custodia copiilor.

  Sintagma folosită de instanță este: interesul superior al copilului. Aceasta rămânând doar la nivelul de titlu legislativ, când de fapt interesul superior al copilului este locul unde copilul se poate dezvolta spiritual, fizic și emoțional, fără a se ține cont căruia dintre părți, femeie sau bărbat,  i se va încredința această sarcină.

  În contextul celor relatate mai sus, agenția de detectivi Magnum Investigații vine în sprijinul celor afectați de deciziile neinspirate ale  legiuitorului. Acestea fiind spuse cu concursul dumneavoastră și în temei legal, vă putem sprijini în a obține probe pertinente pentru a demonstra capacitatea de care dați dovadă, în gestionarea creșterii copiilor rezultați din căsniciile dumneavoastră.


Echipa Magnum Investigatii

Vă putem sprijini în a obține probe pertinente pentru a demonstra capacitatea de care dați dovadă, în gestionarea creșterii copiilor rezultați din căsniciile dumneavoastră.

Contactează-ne pentru informații suplimentare pentru acest tip de investigație

Telefon:
0720 234 500

Email:
office@magnuminvestigatii.ro